Keskustele kotona

Filosofisia tehtäviä

Filosofian on keskustelutapa, jolla pyritään ymmärtämään paremmin todellisuutta. Sen sijaan, että kysyisimme, mitä kello on, voimme kysyä, miksi aikaa pitää mitata, onko pakko olla kiire, jopa mitä aika on.

Filosofinen argumentointi tarkoittaa hyviä perusteluja ja johdonmukaista ajattelua. Totuudelle uskollinen filosofoija pyrkii huomioimaan erilaisia näkökulmia ja taustaoletuksia. Filosofi kysyy, mitä käsitteillä oikein tarkoitetaan. Jo lapsi voi harjoittaa ajattelutaitoja. Kokeile keskustella lapsesi kanssa filosofisella tavalla!

Akateeminen filosofia jakaantuu osa-alueisiin: tieteen filosofiaan, metafysiikkaan, etiikkaan ja yhteiskuntafilosofiaan. Lisäksi merkittäviä tutkimusalueita ovat esimerkiksi logiikka, estetiikka, mielenfilosofia ja kielifilosofia sekä ympäristöfilosofia. Koska filosofia on tieteiden äiti, sen eri osa-alueilla pohditaan monien eri tieteiden peruskysymyksiä. Akateemisen filosofian rinnalla kukoistaa ihmisen elämään ja sen laatuun keskittyvä elämänfilosofia, josta lisää filosofisen praktiikan -sivulla.

Alla on joitakin lapsille ja nuorille sopivia filosofisia tehtäviä eri osa-alueilta, joita voitte lapsen tai nuoren kehitystason ja mielenkiinnon mukaan tehdä ja pohtia yhdessä kotona.

TIETO-OPPI

Mistä voit tietää mikä on totta? Entä jos supersankareita onkin olemassa? 

Mikä tekee jostakusta supersankarin?

Oletko nähnyt supersankareita? Kyllä / En

Onko useampi ihminen eri tilanteissa nähnyt supersankarin? Kyllä / Ei

Ovatko lähteesi luotettavia?

Tiedätkö asioita tai ilmiöitä, joihin supersankarien olemassaolo sopisi?

Olisiko siitä jotakin hyötyä pitkässä juoksussa, jos supersankareita olisi olemassa? Mitä?

Aikuinen: Voiko ihminen kuvitella jotakin sellaista mille ei ole todellisuudessa vastinetta? Mistä mielikuva syntyy?

YHTEISKUNTAFILOSOFIA

Onko köyhyys ihmisen oma syy? 

Lapsi: Piirrä jokin asia, mihin lapsi ei voi vaikuttaa, mutta mikä antaa haastavan aloituksen elämälle.

Lukekaa nuoren tai lapsen kanssa tämä sarjakuva ja jutelkaa, miksi köyhyys ei aina ole itsestä kiinni.

LOGIIKKA

Päättele, mitä seuraa vai seuraako mitään.

Koirat osaavat uida

Peppi on koira

Eli?

Kaikki kalat osaavat uida.

Vesa osaa uida.

Eli?

Jos sataa, katu kastuu. 

Katu on kastunut.

Eli?

Vast. Peppi osaa uida / Ei seuraa mitään, kalat ja Vesa vain kuuluvat molemmat uimakykyisten joukkoon. / Ei seuraa mitään, katu on saattanut kastua sateesta tai sitten vaikka autonpesuletkusta tai muusta kastelevasta.

ETIIKKA

Keskustele lapsesi kanssa, toimiiko henkilö oikein. 

Joni tietää, että Pekan jengi aina kiusaa Lukasta. He ovat nimitelleet, tönineet ja heitelleet Lukaksen lippistä.

Pekka ja pari kaveria kysyvät Jonilta koulun pihalla, tietääkö tämä missä Lukas on.

Joni tietää, että Lukas meni välitunniksi istumaan liukumäen taakse.

Joni valehtelee, ettei tiedä.

Vast. Voitte keskustella, minkälaisissa tilanteessa voi olla perusteltua valehdella ja milloin valehtelu on selkeästi väärin. Voitte pohtia, millaisia seurauksia tilanteessa voi syntyä ja ovatko ne hyviä. Entä miten sellainen ihminen toimisi, joka haluaisi olla mahdollisimman hyvä ja edistää hyviä asioita maailmassa?

METAFYSIIKKA

Mikä on elämän tarkoitus?

Mikä se sinusta voisi olla?

Onko sen oltava kaikille sama? Mitä siitä seuraisi?

Meidän perheessä ajattelemme Jumalasta näin.. Jotkut toiset voivat ajatella näin..

Pitäisikö ihmisen tyytyä jonkun toisen ihmisen kertomaan tarkoitukseen?

Tarvitaanko tarkoitusta?

Jos sitä ei voi tieteellisesti tietää, kannattaako sitä pohtia?

Kannattaisiko miettiä, mikä elämässä on tärkeää tai millainen elämä on hyvää tai mielekästä? 

Mitä on itsensä tunteminen?

Please reload

02