Kirjoituksia

Liikuttavaa filosofiaa - lasten liikunnallisen filosofoinnin teoreettinen perusta.

Kriittisen korkeakoulun filosofian praktiikka -koulutusohjelman lopputyö, kevät 2016.

 

Uteliaisuuden herättely tarinallisin elementein filosofian opetuksessa.

Osa opettajan pedagogisten opintojen tutkielmasta, Helsingin yliopisto 2016.

 

(Tutkielmasta on poistettu Katri Rosendahlin kirjoittamat osuudet, jotka käsittelivät yleistä motivaatiota ja tuloksia lukiossa toteutetusta empiirisestä kyselystä. Tekemäni uteliaisuusosuus liittyy myös filosofiaa lapsille -menetelmään.)

Ketä ovat nuo sotaisat hahmot? - Myyttinen ajattelu Kiinan buddhalaisuudessa. Pidennetty kurssiessee Harri Siikalan antropologian syventävälle kurssille: Uskomukset, asenteet ja kosmologiat, 2018, HY.

Kveekarit ja sisäinen valo. Kveekarit ovat moninainen liike, jonka eri ryhmittyvät korostavat yksinkertaisuutta ja yksilön omaa henkilökohtaista suhdetta Jumalaan tai absoluuttiin. Kristinusko Suomessa -kurssin tutkielma, 2018, HY.