Yhdessä ja erillisinä

December 25, 2017

 

Rakkaus on jotakin kaikkialla läsnäolevaa, tunnetta, asennoitumista ja voimaa, jota on vaikea sanoin täysin kuvata. Se koskettaa kaikkia ihmisiä, jokaisessa kulttuurissa. Se ruokkii ja mahdollistaa kyvyn kasvaa kohti hyvää ja omaa potentiaa.

 

Rakkaus edistää hyvää maailmassa, siihen liittyy puhtaimmillaan hyväntahtoisuus, joskus pyyteettömyys. Rakkauteen kytkeytyy myös odotuksia, omistamisenhalua, mustasukkaisuutta.  Mutta, onko vaikkapa omistamisenhalu rakkautta? Ei ole, sanoisi Jeesus, sanoisi Buddha, kuin myös Laotze.

 

Ei rakkaus kuitenkaan yksinkertaista ole, lähes kaikkiin sosiaalisiin suhteisiin liittyy jonkinlainen ajatus vastavuoroisuudesta.  Ehkä kirkkainta yleismaailmallista rakkautta on vaikea selkeästi ymmärtää sosiaalisten rakenteiden sisältä. Voimme kuitenkin lähestyä sitä, saada välkähdyksiä?

 

 

Jumala on rakkaus

 

Puhdas rakkaus onkin jotakin jumalallista, ehkä Jumala? Oli hän sitten pyhä kulttuurin kontekstissa tai jossakin sen ulkopuolella, transsendenssissa.

 

Mieleeni on jäänyt filosofi Eero Ojasen kaunis hieno pieni kirja: Rakkauden filosofia. Siinä hän yhdistää rakkauden ja Jumalan ja puhuu viisaasti rakkauden eri muodoista.

 

Rakkaus ei ole passiivinen voima vaan jotakin aktiivista. Tuo aktiivisuus voi vain ottaa monenlaisia muotoja. Ojanen puhuu lähimmäisen rakkauden kohdalla kytköksestä yhteisön henkiseen ilmapiiriin. Lähimmäisen rakkaudessa on jotakin jumalallista ja pyhää (agape) ja veljellistä (filia), ja parhaimmillaan se sulkee sisäänsä näiden parhaat puolet. Rakkaus sisältää myös yksilöllisen vetovoiman (eros).

 

 

Yhteys löytyy erillisyyden kautta

 

Maailman tuskaa potevalle kohtuuden rajojen määrittäminen suhteessa lähimmäisen rakkauteen voi olla vaikeaa. Lähimmäisen rakkaus ei kuitenkaan vaadi täyttä altruismia. Rakkaus edellyttää yhteyttä, ja se löytyy vain erillisyyden kautta. Ilman minuuden sallimista ja tukemista ei ole yhteyttä, kirjoittaa Ojanen.

 

Rakkaus on olennaisesti kunnioitusta, jossa etäisyys ja lämpö ovat yhtä aikaa mukana. Rakkaus ei ole kaiken yhteyttä ja kaiken jakamista vaan pikemminkin perussuhtautumista, kunnioittavaa myönteisyyttä.” (Ojanen: 137).

 

Rakkautta, hyvää tahtoa ja viisautta valintoihin vuodelle 2018!

 

 

Lähde: Eero Ojanen: Rakkauden filosofia (Kirjapaja 2008). Kuva: Pixabay.

Please reload

Viimeisimmät merkinnät
RSS Feed
Please reload

Arkisto
Please reload

Etsi asiasanoilla
Please reload

  © 2016 Liikuttavaa filosofiaa

  • YouTube Social Icon
  • Pinterest Social Icon
  • Facebook Social Icon
  • Instagram Social Icon