Pyhyyden äärellä

Pyhyys on iso käsite. Niin iso, että olemme kulttuurissamme määrittäneet sitä rajojen kautta: paikkojen, rakennusten, tekstien ja esineiden sekä henkilöiden, kunnioituksen - oikean ja väärän. Tyhjentyykö pyhyys merkityksineen näiden rajojen sisälle?

Pyhyyttä voi olla helpompi lähestyä konkreettisten esineiden avulla. Ne voivat toimia muistojen herättelijöinä, merkitysten antajina tai symboleina. Virittää mielen havaitsemaan jotakin, mikä liittyy pyhyyteen.

Seniorien filosofiapiirissä aiheen tarkastelu lähti luontevasti käyntiin juuri kuvassa olevien esineiden avulla. Olin kerännyt pöydälle esimerkiksi buddhalaisen rukousnauhan, koivikkoa lasitaiteessa, kynttilän, lukon ja pienen kirjasen: Sortavalan weljeskunnan pyhiä sanoja Raamatusta vuodelta 1938.

Jokainen sai tuoksuttaa laventelia ja kuunnella ooppera-aariaa syvästä rakkaudesta.

Keskustelussa sivutimme pyhäpäivät, reliikit, pyhimykset ja pyhät tekstit. Pyhistä tiloista juttelimme Ola Kolehmaisen näyttelyn innoittamina. Siellä käynti oli ollut vapaaehtoinen kotiläksy ennen tuntia.

Silti yllättäen keskustelu antoi pyhyydelle määritteitä, jotka eivät palaudu edes arvokkuuden rajoihin.

Vaali taitoa herkistyä

Vaikka pyhyys liittyy ihmisen olemisessa arvokkuuteen ja moraaliin, keskustelussa pyhyys määrittyi ennen kaikkea jonakin saavuttamattomana, yli rajojen menevänä, pinnan toispuolisena ja mystisenä.

Se liittyi myös kokemuksiin, joissa yksin oleva ihminen tuntee sulautuvansa ympäristöönsä, sen energiaan ja menettää ajan tajun.

Lopuksi luin lyhyesti filosofi Johannes Ojansuun viisaita sanoja pyhyydestä teoksesta Pyhyys, rajalla oleva ihminen (WSOY 2004):

"Pyhä ei ole se mikä puuttuu, vaan se mikä peittyy. Pyhä ei katoa niinkään tuhoamalla kuin unohtamalla."

"Pyhä ei ole pelkästään ihmetyksen ja kauneuden, vaan myös vajaan, särkyneen ja tyhjän paljastumista."

Ojansuun ajatus on, että Ihminen tuntee tyhjyyttä lopullisen rajan edessä, mutta tyhjyys voi liittyä myös olemassaolon merkitykseen.

"Tyhjä on se kohta, jossa me emme voi enää itse itseämme auttaa. Se on kohta, joka tekee tilaa sille toiselle, joka tämän tilan pyhittää."

#pyhyys #JohannesOjansuu #filosofia #filosofianpraktiikka

Viimeisimmät merkinnät
RSS Feed
Arkisto
Etsi asiasanoilla
No tags yet.