Maria Magdalena on elokuva hyvyydestä

Naisella oli oma roolinsa ja paikkansa perheessä. Magdalan Maria ei halunnut elää niin: mennä naimisiin isänsä valitseman miehen kanssa, tehdä lapsia ja hoitaa kotia. Hänellä oli kutsumus. Mariasta tuntui, että hänen elämällään oli jokin toinen tarkoitus.

Kun kiertävä uskonnollinen opettaja saapui Marian kotiseudulle, Maria tunsi kuuluvansa tämän rabin, Jeesus Nasaretilaisen, seuraajien joukkoon. Hän otti kasteen ja jätti perheensä.

Pitkään Raamatun historiallisissa teksteissä esiintyvää Mariaa pidettiin prostituoituna. Syynä oli piispa Gregorius Suuren väite 500-luvulta. Vasta äskettäin 2016 katolinen kirkko tunnusti Marian yhdeksi apostoliksi muiden Jeesuksen opetuslasten rinnalle.

Juuri ensi-iltaan tullut elokuva Maria Magdalena on koskettava ja kaunis kuvaus uskonsa kanssa hämmentyneestä Mariasta ja hänen suhteestaan opettajaansa. Rooney Mara esittää Mariaa hienovaraisin elein ja tunnetiloin, on herkkä ja samalla hyvin vahva.

Joaqim Phoenix piirtää Jeesuksesta karismaattisen ja inhimillisen kuvan. Elokuvan parasta antia on nähdä, kuinka inhimillinen ja jumalallinen kamppailevat Jeesuksessa, ja kuinka Maria ymmärtää rabbiaan.

Oliko Jeesus jumalallinen?

Vanha testamentti puhuu messiaasta, joka on suurin kaikista hallitsijoista. Jumala tai jumalallinen kuninkaallinen hahmo saapuu maan päälle messiaana (kreik. khristos, heprea: massiah). Juutalaiset odottavat häntä edelleen. Kristityille hän on Jeesus Nasaretilainen, jota alettiin kutsua Kristukseksi 300-luvulla.

Kristinuskon historiassa teologit ovat pohtineet kristologiaa eli sitä, oliko Jeesus osin jumalallinen, ja jos oli - kuten kristityt ajattelevat - niin miten: kuinka jumaluus ja ihmisyys Jeesuksessa yhdistyivät ja miten Jeesuksen ristiinaulitseminen voidaan selittää niin, että kärsimys ristillä toimisi pelastuksena syntisille?

Yksi perustava tieteellinen ja teologinen kysymys on ollut, pitäisikö Jeesus Nasaretilaista arvioida Raamatun tekstien, ajan todistajalausuntojen vai hänen kuvatun toimintansa kautta? Joka tapauksessa lähteiden historiallinen luotettavuus on kyseenalaista.

Raamatussa Magdalan Maria mainitaan kaikissa neljässä evankeliumissa. Tekstien mukaan Maria oli läsnä Jeesuksen ristiinnaulitsemisessa ja hautaamisessa. Hän oli myös ensimmäisten joukossa, jotka saapuivat tavan mukaan kolmantena päivänä haudalle voitelemaan Jeesuksen ruumista. He huomasivat, että hauta oli tyhjä. Kun Maria Magdaleena itki haudalla, hän kohtasi Johanneksen evankeliumin mukaan ylösnousseen Jeesuksen.

Jumalan valtakunta tarkoittaa hyvyyttä?

Elokuvan tarina perustuu laveasti mukailtuna Raamatun teksteihin. Elokuvassa Jeesus tietää mitä Jumala häneltä haluaa, ja se tieto aiheuttaa hänelle tuskaa.

Maria taas on rohkea nainen, joka toimii intuitionsa varassa vastoin aikansa käytäntöjä ja on valmis hylkäämään perheensä karismaattisen Jeesuksen vuoksi. Hänestä tulee yksi Jeesusta seuraavista apostoleista.

Uskovat odottavat kuumeisesti Jumalan valtakuntaa, mikä sopii hyvin historiankirjoitukseen. Ihmiset Palestiinan alueella olivat tuohon aikaan väsyneitä Rooman valloittajajoukkojen jatkuvaan mielivaltaan.

Kun muut apostolit ovat jo kärsimättömiä, Maria kuvataan Jeesuksen sanoman ymmärtäjänä ja tulkitsijana. Ehkä olemme ymmärtäneet Jumalan valtakunnan väärin, Maria pohtii toisille opetuslapsille.

Varsinkin Juudas haluaisi nähdä todisteita Jeesuksen yhteydestä Jumalaan. Elokuvan Jeesus kuitenkin pidättelee jumalallisia kykyjään tai hänellä on niitä vain rajallisesti. Ihmeitä elokuvassa toki nähdään.

Loppua kohden mieltä liikuttaa uskonnot ylittävä arvomaailma. Marian sanoma on Jeesuksen: se huutaa maailmaan hyvyyttä, yhdenvertaisuutta ja rakkautta.

Hyvää pääsiäisen aikaa!

#MariaMagdaleena #Jeesus #elokuva

Viimeisimmät merkinnät
RSS Feed
Arkisto
Etsi asiasanoilla
No tags yet.